Happy relationship [] Szczęśliwy związek

Happy relationshipLifestyle

22 March 2016

IMG_9004

IMG_9018

IMG_9008

IMG_9012

He brought me flowers. He always brings me flowers. When he sees that a bouquet in a vase needs replacing he always comes up with a new one.

Always with joy.

As a rule he brings me roses.

I like roses.

This bouquet was different. Gerberas, roses, lilies and lots of greenery. Summary of my favorite flowers. You can see that he exactly picked a bouquet for 7th Wedding Anniversary. Maybe for others it seems a little but for me it means a lot.

This means that he listened.

He listened when I said what kind of flowers I like.


The biggest

communication problem is

we do not listen to understand.

 

We listen to reply.

 


Listening is probably the most important feature of a successful relationship.
When you listen you recognize the man, what he likes or dislikes, what he is interested in, what he is afraid of … When you listen you can understand. Each of us has  built experience from the past. Events and people we have met on our way of life left a trace in our minds not only as memories. They have built the “glasses” through which we viewing the world today. With everything we have experienced we should learn.
When we build our relationship we have established some rules that we had to adhere to. Both of us had unsuccessful relationships in the past, so now after that experiences we can build more aweare relationship between us and other people.
We are building our relationship every day. We’re trying to not only understand each other but also work on ourselves. We do realize that our relationship is building the reality for our children. We want them to grow up in happy and loving family, where respect and each other feelings are shown on daily basis in natural way. We want them to build consciously happy relationships and families in the future.

When I look back I can see what a long way we have went. Our relationship has grown and also allowed us to develop us as a unit. We are strong not only together but also separately. We complement each other, we motivate and discuss weaknesses. Love has not burn out, it is on the opposite, it is burning with even more fire than before. Strength of the relationship is not born from domination but from cooperation and understanding. The awareness of having advantages and disadvantages is very important, and work on improving yourself is absolutely essential.
In my opinion understanding, respect, acceptance and of course love are the most important factors when it comes to a happy relationship.

Often when someone asks us about the secret of our happiness, our answer is, “It’s hard work. But it’s worth it.” 

 

Szczęśliwy związek

Lifestyle

22 Marzec 2016

Przyniósł mi kwiaty.Zawsze przynosi mi kwiaty. Kiedy widzi, że bukiet w wazonie wymaga wymiany zawsze pojawia się z nowym.

Zawsze z radością.

Z reguły przynosi mi róże.

Lubię róże.

Ten bukiet był inny. Gerbery, róże, lilie i dużo zieleni. Zestawienie moich ulubionych kwiatów. Widać, że dokładnie wybierał bukiet na 7 Rocznicę Ślubu. Może dla innych wydaje się to mało ale dla mnie znaczy bardzo wiele. To znaczy, że słuchał. Słuchał kiedy mówiłam jakie kwiaty lubię.


Największy

problem w komunikacji jest taki,

że nie słuchamy po to aby zrozumieć.

Słuchamy aby odpowiedzieć.


 

 

Słuchanie to chyba najważniejsza cecha udanego związku.

Kiedy słuchasz poznajesz człowieka, co lubi lub też czego nie lubi, co go interesuje, czego się boi… Kiedy słuchasz i nie oceniasz możesz go zrozumieć. Każdego z nas budują przeżycia z przeszłości. Wydarzenia i ludzie, których spotkaliśmy na swojej drodze życia zostawiają ślad w naszym umyśle nie tylko jako wspomnienia. One budują “okulary”, przez które patrzymy na świat. Ze wszystkiego co przeżyliśmy powinniśmy czerpać naukę.

My budując nasz związek ustaliliśmy pewne zasady, których się trzymamy. Oboje mamy za sobą nieudane związki, dzięki którym możemy budować teraz bardziej świadome relacje miedzy sobą i innymi ludźmi. Budujemy nasz związek każdego dnia. Próbujemy nie tylko zrozumieć siebie nawzajem ale także pracować nad sobą. Zdajemy sobie sprawę, ze nasze wspólne relacje budują rzeczywistość naszych dzieci. Pragniemy aby one wychowywały się w szczęśliwej i kochającej rodzinie, w której szacunek i okazywanie sobie uczuć jest rzeczą normalną i jak najbardziej naturalną. Chcemy aby w przyszłości i one świadomie budowały szczęśliwe związki i rodziny.

Kiedy patrzę wstecz widzę jaka daleką drogę przeszliśmy. Nasz związek się rozwinął i pozwolił także nam rozwinąć się jako jednostką. Jesteśmy silni nie tylko razem ale także oddzielnie. Uzupełniamy się, motywujemy i dyskutujemy o słabych stronach.

Miłość nie wygasła, wprost przeciwnie, pali się większym ogniem.

Siła związku nie rodzi się z dominacji ale z współpracy i zrozumienia. Świadomość posiadania wad i zalet jest bardzo ważna, a praca nad udoskonalaniem siebie wprost niezbędna.
Według mnie zrozumienie, szacunek, akceptacja no i oczywiście miłość są decydującymi czynnikami jeśli chodzi o szczęśliwy związek.

Często kiedy ktoś pyta nas o sekret naszego szczęścia nasza odpowiedzią jest ” To ciężka praca. Ale warto.”

 

Follow:
Instagram

1 komentarz

  1. 30 maja 2016 / 10:07

    Always…? Serio? Zazdroszczę:). Pozdrawiam :*

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *